03:00 i skrubben

vad gör man kl 03:00? man städar sin lilla skrubb man bor i och ser på
svampbob the movie samt kvarteret skatan.